Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Iemand die zijn wil niet of niet goed duidelijk kan maken, is handelingsonbekwaam.
Hij kan niet meer zelf handelen. Dat kan gebeuren door langdurige ziekte, afwezigheid, coma, dementie of diverse andere situaties. Met een volmacht wijst u zelf iemand aan die u mag vertegenwoordigen als u (tijdelijk) niet in staat bent uw eigen belangen te behartigen. Uw belangen worden dan zoveel mogelijk naar uw eigen wil en inzicht behartigd door iemand die ú heeft aangewezen. Groot voordeel hiervan is dat dit laagdrempelig is en er geen bemoeienis of toestemming nodig is van de kantonrechter.

Algemene volmacht

Om tussenkomst van de rechter te voorkomen, wordt er door een notaris een algemene volmacht opgesteld. Die volmacht treedt direct in werking. Na het verlenen van de volmacht blijft u uiteraard zelf ook nog volledig bevoegd.

Het belang van een volmacht is duidelijk: steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd. De kans dat iemand in het laatste traject wilsonbekwaam wordt neemt toe. De algemene volmacht zorgt ervoor dat een gevolmachtigde vertrouwenspersoon zonder ingewikkelde juridische procedures beslissingen kan nemen.

Wie krijgt de volmacht?

In de notariële akte van volmacht kunt u een gemachtigde aanwijzen. Dat kunnen uw echtgenoot of kinderen zijn. Een volmacht kan ook aan een buitenstaander worden verleend. Voor een alleenstaande kan het verstandig zijn om een volmacht te verlenen aan iemand die men vertrouwt en kennis van juridische en financiële zaken heeft.

Verhulst Bespaarcoach kan u hierbij van dienst zijn.

Intrekken van de volmacht

Een gegeven volmacht kan altijd worden ingetrokken. Het is wel verstandig een intrekking schriftelijk vast te leggen en de notaris van op de hoogte te stellen.

Contact opnemen met Verhulst Bespaarcoach